امروز: 27 دی 1397
 

کد مطلب: 1000314 تاریخ انتشار: 1397/03/13 15:32
چاپ خبر
ارسال
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 98-97
پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 98-97 می توانند جهت مشاوره و راهنمایی رایگان انتخاب رشته محل تحصیلی، روز های شنبه مورخ 97/03/19 از ساعت 11 الی 14 ویکشنبه مورخ 97/03/20 از ساعت 12 الی 14 به دانشگاه مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 98-97  می توانند جهت مشاوره و راهنمایی رایگان انتخاب رشته محل تحصیلی، روز های شنبه مورخ97/03/19 از ساعت 11 الی 14 ویکشنبه مورخ 97/03/20 از ساعت 12 الی 14 به دانشگاه مراجعه نمایند.