امروز: 28 شهریور 1397
 

کد مطلب: 1000331 تاریخ انتشار: 1397/06/18 18:59
چاپ خبر
ارسال
ثبت نام باتاخیر از ورودی های جدید کارشناسی ارشد
ثبت نام با تاخیر از کلیه رشته های کارشناسی ارشد برای ورودی های جدید هنوز ادامه دارد.

ثبت نام با تاخیر از کلیه رشته های کارشناسی ارشد برای ورودی های جدید هنوز ادامه دارد.