امروز: 30 خرداد 1398
 

کد مطلب: 1000354 تاریخ انتشار: 1398/03/22 11:03
چاپ خبر
ارسال
پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته
پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته برای رشته های حسابداری - بازرگانی و نقشه کشی معماری

دانشگاه غیر انتفاعی میزان 

با ارائه مدرک تحصیلی معتبر و مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با فضای وسیع و دانشگاهی ، سایت کامپیوتری ، کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز در مقطع کاردانی پیوسته برای رشته های حسابداری - بازرگانی و نقشه کشی معماری دانشجو می پذیرد.

مؤسسه آموزش عالی میزان