امروز: 26 شهریور 1398
 

کد مطلب: 1000358 تاریخ انتشار: 1398/05/05 11:29
چاپ خبر
ارسال
پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی برای مهر ماه 98
دانشگاه غیر انتفاعی میزان بر اساس سوابق تحصیلی برای مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشجو می پذیرد.

دانشگاه غیر انتفاعی میزان بر اساس سوابق تحصیلی برای مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشجو می پذیرد.

 

مؤسسه آموزش عالی میزان