امروز: 30 دی 1398
 

کد مطلب: 1000369 تاریخ انتشار: 1398/10/11 10:32
چاپ خبر
ارسال
اطلاعیه در خصوص تسویه حساب فارغ التحصیلی
به اطلاع می رساند تا آخر دی ماه کارهای مربوط به تسویه حساب و فارغ التحصیلی انجام نخواهد شد از مراجعه به دانشگاه تا بازه زمانی تعیین شده خودداری فرمائید.

به اطلاع می رساند تا آخر دی ماه کارهای مربوط به تسویه حساب و فارغ التحصیلی انجام نخواهد شد از مراجعه به دانشگاه تا بازه زمانی تعیین شده خودردای فرمائید.