امروز: 30 خرداد 1398
 

کد مطلب: 1000322 تاریخ انتشار: 1397/05/04 17:24
چاپ خبر
ارسال
اسامی اساتید راهنما و مشاوران رشته های کارشناسی ارشد
اسامی اساتید راهنما و مشاوران رشته های کارشناسی ارشد

 

اسامی اساتید راهنما و مشاوران رشته های کارشناسی ارشد

ردیف

مدیریت فناوری اطلاعات و بازرگانی

 

حسابداری

زیست شناسی سلولی و میکروبی

1

دکتر  ایرانزاد

دکتر نهندی

دکتر مشایخی

 

2

دکتر بافنده

دکتر امیر آزاد

دکتر انزابی

 

3

دکتر تقی زاده

دکتر احمد محمدی

دکتر خاکپور

 

4

دکتر بهلولی

دکتر زینالی

دکتر محمدی

 

5

دکتر میرزائی

دکتر برادران

 

 

6

دکتر فقه فرهمند

دکتر محمدزاده

 

 

7

دکتر اسکندری

دکتر متقی

 

 

8

 

دکتر خطیبی

 

 

 

  لازم به ذکر می باشد زمان تحویل پروپوزال تا پایان آبان ماه می باشد.