امروز: 04 آذر 1399
 

کد مطلب: 1000359 تاریخ انتشار: 1398/06/16 04:06
چاپ خبر
ارسال
زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های جدید سال تحصیلی 1400-99
زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های جدید سال تحصیلی 1400-99

 

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های جدید آزمون سراسری -رشته روانشناسی

 

 

 زمان ثبت نام:

از روز چهارشنبه 14 آبان ماه لغایت تا روزپنجشنبه مورخ 15 آبان ماه از ساعت 09:00 الی 15:30 

 


 

 مدارک مورد نیاز:

۱-  ارائه کارنامه قبولی در آزمون سراسری(کارنامه سنجش)


 

۲- نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی

الف-  اصل ویا گواهی موقت مدرک دیپلم  برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ب-  اصل ویا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی  برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ج-اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

د-اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام اموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف انسانی ) با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش  

ذ- د-اصل کارنامه تحصیلی پیش دانشگاهی  متوسطه نظام اموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف انسانی ) با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 

ه-ارائه کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به یکی از دفاتر پیش خوان خدمات دولت جهت اخذ تائیدیه تحصیلی و تحویل رسید موقع ثبت نام به دانشگاه 

کد پستی دانشگاه:5166811445


 3- نظام آموزشی جدید (3-3-6)

الف- اصل یا گواهی موقت مدرک 3-3-6 برای نظام آموزشی جدید (3-3-6) باامضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

 ب- فرم 602(گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم)

ج- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم ) باامضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

د-ارائه کپی گواهی پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه به یکی از دفاتر پیش خوان خدمات دولت جهت اخذ تائیدیه تحصیلی و تحویل رسید موقع ثبت نام به دانشگاه 

کد پستی دانشگاه:5166811445


 4- نظام قدیم آموزش متوسطه

الف- اصل مدرک دیپلم نظام قدیم دوره چهارساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان برای نظام قدیم آموزش متوسطه با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 

ب- گواهی تحصیلی سال ما قبل و 2 سال ما قبل دیپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصیل با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ج-اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی دیپلم با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 

د- ارائه کپی مدرک دیپلم  به یکی از دفاتر پیش خوان خدمات دولت جهت اخذ تائیدیه تحصیلی و تحویل رسید موقع ثبت نام به دانشگاه 

کد پستی دانشگاه:5166811445


  ۵- ارائه اصل شناسنامه ،کارت ملی و پایان خدمت (برای آقایان در صورت وجود)


  6- شش قطعه عکس ۳ در ۴ پشت نویسی شده


  **لازم به ذکر می باشد ۲ سری کپی برای ردیف های ۱ تا 5 به غیر از رسید تائیدیه تحصیلی  الزامی می باشد  

 **کپی شناسنامه از تمامی صفحات 

   کانال اطلاع رسانی دانشگاه در تلگرام:             UniverMizan@    

 

 

 

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های جدید در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

زمان ثبت نام:

از روز شنبه 10 آبان ماه لغایت تا روز دوشنبه مورخ  12  آبان ماه از ساعت 09:00 الی 15:30 طبق زمانبندی ذیل

رشته های مدیریت بازرگانی ومدیریت فناوری اطلاعات :شنبه مورخ 10 آبان ماه

رشته های حسابداری  و میکروبیولوژی یکشنبه مورخ 11 آبان ماه

رشته  مدیریت دولتی  دوشنبه مورخ 12 آبان ماه

 

مدارک مورد نیاز

1- اصل دانشنامه یا اصل گواهی موقت یا نامه فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی 

2- کارنامه کل مقطع کارشناسی ( مهر و امضاشده )

3- اصل  کارت ملی ، شناسنامه و کارت پایان خدمت (برای آقایان در صورت وجود)

4- پرینت کارنامه قبولی سازمان سنجش

5- پنج قطعه عکس 3 در 4

**لازم به ذکر می باشد 2 سری کپی برای ردیف های 1 تا 4 الزامی می باشد

**کپی شناسنامه از تمامی صفحات

کانال اطلاع رسانی دانشگاه در تلگرام: UnMizan@      

  

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های جدید آزمون سراسری و سوابق تحصیلی


(مقطع کاردانی و کارشناسی)

 

 زمان ثبت نام:

از روز چهارشنبه 30 مهر ماه لغایت تا روز دوشنبه مورخ  5 آبان ماه از ساعت 09:00 الی 15:00 طبق زمانبندی ذیل

رشته های زیست فناوری ، حسابداری و مدیریت بیمه  :چهارشنبه  مورخ 30 مهر ماه

رشته های علوم ورزشی ، گمرگ و مهندسی معماری پنجشنبه مورخ 1 آبان ماه

رشته های فقه و حقوق اسلامی ، مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی  شنبه مورخ 3 آبان ماه

رشته های کاردانی علمی کاربردی برق ، کاردانی حسابداری و کاردانی گرافیک دوشنبه مورخ 5 آبان ماه

 


 

 مدارک مورد نیاز:

۱-  ارائه کارنامه قبولی در آزمون سراسری(کارنامه سنجش)


 

۲- نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی

الف-  اصل ویا گواهی موقت مدرک دیپلم  برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ب-  اصل ویا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی  برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ج-اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

د-اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام اموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف انسانی ) با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش  

ذ- د-اصل کارنامه تحصیلی پیش دانشگاهی  متوسطه نظام اموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف انسانی ) با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 

ه-ارائه کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به یکی از دفاتر پیش خوان خدمات دولت جهت اخذ تائیدیه تحصیلی و تحویل رسید موقع ثبت نام به دانشگاه 

کد پستی دانشگاه:5166811445


 3- نظام آموزشی جدید (3-3-6)

الف- اصل یا گواهی موقت مدرک 3-3-6 برای نظام آموزشی جدید (3-3-6) باامضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

 ب- فرم 602(گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم)

ج- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم ) باامضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

د-ارائه کپی گواهی پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه به یکی از دفاتر پیش خوان خدمات دولت جهت اخذ تائیدیه تحصیلی و تحویل رسید موقع ثبت نام به دانشگاه 

کد پستی دانشگاه:5166811445


 4- نظام قدیم آموزش متوسطه

الف- اصل مدرک دیپلم نظام قدیم دوره چهارساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان برای نظام قدیم آموزش متوسطه با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 

ب- گواهی تحصیلی سال ما قبل و 2 سال ما قبل دیپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصیل با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ج-اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی دیپلم با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 

د- ارائه کپی مدرک دیپلم  به یکی از دفاتر پیش خوان خدمات دولت جهت اخذ تائیدیه تحصیلی و تحویل رسید موقع ثبت نام به دانشگاه 

کد پستی دانشگاه:5166811445


  ۵- ارائه اصل شناسنامه ،کارت ملی و پایان خدمت (برای آقایان در صورت وجود)


  6- شش قطعه عکس ۳ در ۴ پشت نویسی شده


  **لازم به ذکر می باشد ۲ سری کپی برای ردیف های ۱ تا 5 به غیر از رسید تائیدیه تحصیلی  الزامی می باشد  

 **کپی شناسنامه از تمامی صفحات 

   کانال اطلاع رسانی دانشگاه در تلگرام:             UniverMizan@