امروز: 29 مهر 1398
 

کد مطلب: 1000361 تاریخ انتشار: 1398/06/30 20:05
چاپ خبر
ارسال
مدارک لازم برای ثبت نام وام عتبات عالیات به مناسبت اربعین حسینی
مدارک لازم برای ثبت نام وام عتبات عالیات به مناسبت اربعین حسینی الف- دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات اعزام می شوند...

             مدارک لازم برای ثبت نام وام عتبات عالیات به مناسبت اربعین حسینی

 

الف- دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات اعزام می شوند

1-معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان

2- فرم ثبت نام تقاضا ، ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات

3- اسکن صفحه مشخصات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور در گذرنامه

لازم  به ذکر است مبلغ وام زیارت برای این دسته از دانشجویان در صورت تاهل 15000000 ریال و در صورت تجرد 10000000 ریال می باشد.

 

ب- دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند

ارائه اسکن صفحه مشخصات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور گذرنامه

مبلغ وام زیارت عتبات این دسته از دانشجویان مبلغ 7000000 ریال می باشد.