امروز: 28 بهمن 1398
 

کد مطلب: 1000366 تاریخ انتشار: 1398/08/23 10:17
چاپ خبر
ارسال
اطلاعیه در خصوص جشن فارغ التحصیلی بهمن ماه 1398
برگزاری جشن فارغ التحصیلی در بهمن ماه ...

  فارغ التحصیلان عزیز می توانند تا تاریخ 98/09/30 با پرداخت مبلغ 500000 ریال برای هر فارغ التحصیل و مبلغ 200000 ریال برای هر یک از افراد خانواده(حداکثر 2 نفر ) نسبت به ثبت نام(مراجعه حضوری و یا واریز مبلغ مذکور به شماره حساب 111317261004 نزد بانک ملی و ارسال فیش واریزی از طریق تلگرام به شماره  09914917460) اقدام نمایند.

تلفن تماس:32891039