امروز: 04 مهر 1401
 

کد مطلب: 1001394 تاریخ انتشار: 1401/05/22 10:07
چاپ خبر
ارسال
این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام خمینی (ره)

این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام خمینی (ره)