امروز: 18 خرداد 1402
 

کد مطلب: 1000389 تاریخ انتشار: 1399/10/18 15:07
چاپ خبر
ارسال
زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های بهمن ماه (کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته ) سال تحصیلی 1402- 1401
زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های بهمن

 

 

 

 

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های بهمن ماه (کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته )

 سال تحصیلی 1402- 1401

 

 زمان ثبت نام:

روز یکشنبه و دوشنبه  مورخ 16  و 17 بهمن ماه  از ساعت 09:00 الی 14:30


  مدارک مورد نیاز:

۱-  پذیرفته شدگان می بایست از تاریخ با مراجعه به سامانه << تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش وپرورش >> به آدرس https://emt.medu.ir  با انتخاب گزینه <<سوابق فارغ التحصیلی>> اقدام به درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی های محل های تحصیل دوره دوم متوسطه(سه سال آخر) به دانشگاه محل قبولی نمایند و پس از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه ، کد پیگیری و تائیدیه پرداخت دریافت نمایند. پذیرفته شدگان می بایست در مرحله ثبت نام الکترونیکی در دانشگاه محل قبولی ،کد پیگیری دریافت شده از سامانه و <<تائیدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش >>  را درمحل مشخص شده در سامانه ثبت نام درج نموده و در مراجعه حضوری به واحد ثبت نام دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.


     ۲- نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی

الف-  اصل ویا گواهی موقت مدرک دیپلم  برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ب-  اصل ویا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی  برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ج-اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم برای نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

د-اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام اموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف انسانی ) با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش  

ذ- د-اصل کارنامه تحصیلی پیش دانشگاهی  متوسطه نظام اموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف

انسانی ) با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 


  3- نظام آموزشی جدید (3-3-6)

الف- اصل یا گواهی موقت مدرک 3-3-6 برای نظام آموزشی جدید (3-3-6) باامضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

 ب- فرم 602(گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم)

ج- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم ) باامضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش


 4- نظام قدیم آموزش متوسطه

الف- اصل مدرک دیپلم نظام قدیم دوره چهارساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان برای نظام قدیم آموزش متوسطه با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 

ب- گواهی تحصیلی سال ما قبل و 2 سال ما قبل دیپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصیل با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش

ج-اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی دیپلم با امضا و ممهور به مهر دبیرستان  یا سازمان آموزش و پرورش 


  ۵- ارائه اصل شناسنامه ،کارت ملی و پایان خدمت (برای آقایان در صورت وجود)


  6- شش قطعه عکس ۳ در ۴ پشت نویسی شده


  **لازم به ذکر می باشد ۲ سری کپی برای ردیف های 2 تا 5 الزامی می باشد  

 **کپی شناسنامه از تمامی صفحات