امروز: 21 تیر 1399
 

کد مطلب: 1000199 تاریخ انتشار: 1395/05/20 11:15
چاپ خبر
ارسال
مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 مدیریت فناوری اطلاعات

 توضیحات رشته

 سرفصل دروس

 چارت  دورس

 حسابداری

 توضیحات رشته

سرفصل دروس 

 چارت دروس

 مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

توضیحات رشته 

سرفصل دروس 

 چارت دروس

زیست شناسی سلولی و مولکولی(گرایش میکروبیولوژی)

      چارت دروس