امروز: 27 مرداد 1396
 

کد مطلب: 1000006 تاریخ انتشار: 1394/04/03 23:28
چاپ خبر
ارسال
موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس
آدرس: تبریز،راهنمائی و رانندگی به طرف میر داماد، فلکه دکتر حسابی، جنب مرکز بهداشت شهید بالاپور، موسسه آموزش عالی میزان

آدرس: تبریز، راهنمائی و رانندگی به طرف میر داماد، فلکه دکتر حسابی، جنب مرکز بهداشت شهید بالاپور، موسسه آموزش عالی میزان

تلفن های تماس : 04133826806   -   04133826807   -   04133826808

تلفكس  : 33801402-041

کدپستی: 5166811445

پست های الکترونیک:

امور فرهنگي : farhangi@mizan.ac.ir

آموزشي : info@mizan.ac.ir

امتحانات : azmoon@mizan.ac.ir