امروز: 29 تیر 1398
 

کد مطلب: 1000327 تاریخ انتشار: 1397/05/18 11:34
چاپ خبر
ارسال
اطلاعیه در خصوص کمسیون موراد خاص
به اطلاع دانشجویان عزیز میر ساند...

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند طبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص کمسیون موارد خاص ، دانشجویان مشروط (بیش از حد مجاز) ودانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان به اتمام رسیده است برای ادامه تحصیل می بایست در سامانه سجاد به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir  ثبت نام و سپس ثبت درخواست نماید.

 لازم به ذکر می باشد

1- دانشجویان  قبل از ثبت درخواست در سامانه باید مطمئن باشند که بیش از حد مشروط و یا سنوات تحصیلی شان تمام شده است. 

2- ثبت نام و ثبت در خواست توسط خود دانشجو صورت می گیرد.

3- برای ثبت درست در خواست ، دانشجویان باید راهنمای ثبت نام و همچنین راهنمای ثبت درخواست کمیسیون را از بخش راهنمای امور سامانه مطالعه نمایند.

4- مبلغ 115000 ریال به شماره حساب 2172019006002 بنام سازمان امور دانشجویان مربوط به کمسیون موارد خاص نزد بانک ملی واریز سپس فیش واریزی اسکن و در سایت مربوطه آپلود گردد.

5- برای انجام امور بهتر است از مرورگرInternet Explorer استفاده شود.

بعد از ثبت در خواست در سامانه مذکور دانشجو باید به واحد آموزش مراجعه نماید.