امروز: 15 مرداد 1399
 

کد مطلب: 1000378 تاریخ انتشار: 1399/02/14 17:33
چاپ خبر
ارسال
توزیع 2000 بسته معیشتی کمک های مومنانه
توزیع 2000 بسته معیشتی کمک های مومنانه دانشگاه غیر انتفاعی میزان در ماه مبارک رمضان -اردیبهشت ماه 1399

توزیع 2000 بسته معیشتی کمک های مومنانه دانشگاه غیر انتفاعی میزان در ماه مبارک رمضان -اردیبهشت ماه 1399

 

 

مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان