امروز: 05 مهر 1402
 

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های جدید در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سالتحصیلی 1403-1402
زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ورودی های جدید در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سالتحصیلی 1403-1402

راهنمای درخواست وام از صندوق رفاه دانشجویان
راهنمای درخواست وام از صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه در خصوص کمیسیون موراد خاص
به اطلاع دانشجویان عزیز میر ساند...

لیست خوابگاه های نزدیک به موسسه
لیست خوابگاه های دارای مجوز و

 

بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان    بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان
 بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان               بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان                             

 

 بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان

 

 

 

 بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: تبریز، راه آهن به طرف سازمان فنی و حرفه ای ،روبروی شهرداری منطقه 6 ،مجتمع آذربایجان،موسسه آموزش عالی میزان

تلفن: 04132890007  - 04132900844  -  04132890258   -   04132891164

تلفكس : 32891039-041

نظرسنجی
≡ آیا نحوه اطلاع رسانی ،از طریق وب سایت و کانال تلگرام رضایت دارید؟


  

بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان    بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان
 بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان               بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان                             

 

 بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان

 

 

 

 بخش مدیریت وب سایت دانشگاه میزان