امروز: 31 تیر 1403
 

کد مطلب: 1000006 تاریخ انتشار: 1394/04/03 11:58
چاپ خبر
ارسال
موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس
آدرس: تبریز، راه آهن به طرف سازمان فنی و حرفه ای ،روبروی شهرداری منطقه ۶ ،مجتمع آذربایجان،موسسه آموزش عالی میزان

آدرس: تبریز، راه آهن به طرف سازمان فنی و حرفه ای ،روبروی شهرداری منطقه ۶ ،مجتمع آذربایجان،موسسه آموزش عالی میزان

 تلفن های تماس : 04132890007   -   04132890258   -   04132891164

تلفكس  : 32891039-041

کدپستی: 5197617111

پست های الکترونیک:

امور فرهنگي : farhangi@mizan.ac.ir

آموزشي : info@mizan.ac.ir

امتحانات : azmoon@mizan.ac.ir