امروز: 27 خرداد 1403
 

کد مطلب: 1000002 تاریخ انتشار: 1394/04/03 11:44
چاپ خبر
ارسال
قائم مقام موسسه
مهندس رضا عسکرنیا

مؤسسه آموزش عالی میزانمهندس رضا عسکرنیا متولد سال 1335 در شهر تبریز بوده و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) می باشد.

قسمتی از سمت هایی که به عهده داشته است :

- هنر آموز هنرستان های تبریز و تهران

- رئیس هنرستان های وحدت و طالقانی تبریز

- معاون اداری مالی اموزش و پروش ناحیه 4

- اولین رئیس آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

- رئیس اداره آموزش و پروش ناحیه یک تبریز

- کارشناس آموزشی منطقه 2 سما دانشگاه آزاد اسلامی

- مدیر دبیرستان غیر دولتی سروش

و اکنون قائم مقام و معاون آموزشی دانشگاه غیر انتفاعی میزان می باشند.

و همچنین سایر مسئولیت های جانبی مانند :

- رئیس کمیته برنامه ریزی ناحیه یک - عضو کمیته برنامه ریزی استان  

- رئیس شورای تحقیقات ناحیه - نماینده روسای هنرستانها در تهران - نماینده روسای آموزش و پرورش در فرمانداری تبریز - مدرس آموزشکده فنی - مدرس آموزش خانواده.

تالیف و تدوین جزوات آموزشی :

مدیریت نوین - روش کنترل و نظارت در مدیریت مشارکتی - نظریه های سازمانی - نگرشی نو به مدیریت آموزشی - اصول سرپرستی - 5S (پنج اس)چیست؟ - ارائه مقاله مدیریتی و مشاوره در روزنامه ها و مجلات.

پست الکترونیکی : askarnia@mizan .ac.ir