امروز: 31 تیر 1403
 

کد مطلب: 1000015 تاریخ انتشار: 1394/04/03 13:09
چاپ خبر
ارسال
فرم های آموزش
دانشجوی گرامی لطفا جهت دريافت فرم مورد نظر روی گزينه مربوطه كليك كنيد.

 امور آموزشی: 

- حذف ترم

- فرم كارورزي

- مرخصي تحصيلي

- معادل سازي

- درخواست پروژه

- حذف تكدرس

- حذف پزشكي

- دانشجوي نمونه

 

امور دانشجویی و رفاهی:

- معرفي ضامن جهت دريافت سند تعهد وام (ارائه به دفتر اسناد رسمي)

- تقاضاي وام

- مشخصات دانشجويان

 

فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد:

1- فرم پیشنهاد عنوان پایان‌نامه

2- فرم پیشنهاد طرح پایان‌نامه

3- فرم شماره 3

4- فرم شماره 4

- شیوه نامه تنظم پایان نامه

-فرم تعهد اصالت پایان نامه 

  *************************************************************************************

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

راهنمای  ثبت پیشینه ی پژوهش در سامانه ایران داک

  جهت طی مراحل دفاع ازپایان  نامه ،اقدامات زیرضروری بوده ورعایت نکردن هریک ازآنها بعنوان نقــص

در فرآیندتلقی شده ودانشجومجازبه دفاع نخواهدبود؛

1-انتخاب موضوع پایان نامه بعدازپایان ترم دوم وقبل ازشروع ترم سوم،بانظراستادراهنماواستادمشاور

معرفی شده ازسوی گروه و باتوجه به ظرفیت تعیین شده درکانال پیام رسان موسسه وباهماهنگی

آموزش ومــدیرگروه مجاز می باشد.                                                                                                                                         

2-تهیه وتدوین کلیه فرمهای پایان نامه بصورت تایپ شده، با درج تاریخ و امضای تمامی مسئولین موسسه الزامی است.

3-حداکثر زمان ارائه مقاله برای اعمال یک نمره درپایان نامه ازتاریخ دفاع 6 ماه می باشد.

4-امکان صدور گواهی موقت قبل ازنهایی شدن نمره پایان نامه امکانپذیرنخواهدبود.

5-صحافی پایان نامه حداقل درسه نسخه باید صورت گیرد .                                                        

6- دفاع از پایان نامه به شرط گذراندن تمامی دروس دوره و پس از تسویه حساب با واحد مالی

موسسه امکان پذیر خواهد بود.

7- رعایت شان دانشجویی و حرمت جلسه دفاع از طرف دانشجو و میهمانان الزامی است.

8- صحافی فرم شماره 4 در صفحه آخر پایان نامه و ارائه سی دی پایان نامه (در فرمت pdf و word) برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزمی می باشد.