امروز: 31 تیر 1403
 

تماس با مؤسسه آموزش عالی میزان

آدرس: تبریز، راه آهن به طرف سازمان فنی و حرفه ای ،روبروی شهرداری منطقه 6 ،مجتمع آذربایجان،موسسه آموزش عالی میزان

تلفن: 04132890007  - 04132900844  -  04132890258   -   04132891164

تلفكس : 32891039-041
نام: Anti-Spam Code
کد بالا:  
ایمیل:    
پیغام: