امروز: 02 فروردین 1402
 

کد مطلب: 1000203 تاریخ انتشار: 1395/05/25 23:49
چاپ خبر
ارسال
مقطع کارشناسی پیوسته
معرفی رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری

 توضیحات دروس

 سرفصل دروس

 چارت دروس

زیست فناوری میکروبی

توضیحات دروس

سرفصل دروس

چارت دروس -99 به بعد

روانشناسی

توضیحات دروس

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

حسابداری

توضیحات درس

سرفصل دروس

چارت دروس 

فقه و حقوق اسلامی

توضیحات دروس

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

مدیریت بازرگانی

توضیحات دروس

 سرفصل دروس

 چارت دروس

مدیریت امور گمرگ

توضیحات دروس

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

مدیریت امور گمرگ

توضیحات دروس

سرفصل دروس

چارت دروس(96 به بعد)

مدیریت بیمه

توضیحات دروس

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

علوم ورزشی

توضیحات دروس

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

مدیریت دولتی

توضیحات درس

سر فصل دروس

چارت دروس