امروز: 31 تیر 1403
 

کد مطلب: 1000203 تاریخ انتشار: 1395/05/25 23:49
چاپ خبر
ارسال
مقطع کارشناسی پیوسته
معرفی رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری

 سرفصل دروس

 چارت دروس

زیست فناوری میکروبی

سرفصل دروس

چارت دروس -99 به بعد

روانشناسی

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

حسابداری

سرفصل دروس

چارت دروس 

فقه و حقوق اسلامی

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

حقوق

سرفصل دروس

 چارت دروس 

مدیریت بازرگانی

 سرفصل دروس

 چارت دروس

مدیریت امور گمرگ

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

مدیریت امور گمرگ

سرفصل دروس

چارت دروس(96 به بعد)

مدیریت بیمه

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

علوم ورزشی

  سرفصل دروس

 چارت دروس 

مدیریت دولتی

سر فصل دروس

چارت دروس

مشاوره

سرفصل دروس

چارت دروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارت-مشاوره.pdf (101.42 KB)