امروز: 31 تیر 1403
 

کد مطلب: 1000204 تاریخ انتشار: 1395/05/26 00:32
چاپ خبر
ارسال
مقطع کارشناسی ناپیوسته
معرفی رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

  علمی کاربردی حسابداری

  توضیحات دروس

سرفصل دروس 

چارت دروس

 مدیریت بازرگانی

  توضیحات دروس

سرفصل دروس 

 چارت دروس

 مدیریت صنعتی

 توضیحات دروس

  سرفصل دروس 

  چارت دروس 

 مدیریت بیمه

 توضیحات دروس

  سرفصل دروس

  چارت دروس